Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Aktualności - Szkoła

zdjecie

Projekt sztandaru

Data: 25 listopada 2011
Rodzaj: konkurs
Autor: R. Sobczyszyn
Zapraszamy naszych uczniów, a także ich rodziców, rodzeństwo, do udziału w konkursie Projekt Sztandaru naszego Ośrodka.Cel konkursu:

kształtowanie więzi z Ośrodkiem rozwijanie rodzinnych talentów rozbudzanie szacunku do szkoły, jej dorobku i historii

Warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46, Gimnazjum Nr 67, Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 8, a także ich rodzice, rodzeństwo, rodzina.

Wykonanie pracy plastycznej - projektu sztandaru:

  • w formie papierowej w formacie A4,
  • w formie elektronicznej w dowolnym programie graficznym np. Paint.  Sposób dostarczenia pracy elektronicznej ma być uzgodniony indywidualnie z organizatorem konkursu.
Kategorie oceny:
  • zgodność pracy z tematem,
  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • oryginalność środków wyrazu,
  • wartość artystyczna.
Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w Internecie na stronie Ośrodka. Istnieje szansa, że pomysły zaprezentowane w pracach konkursowych zostaną wykorzystane podczas projektowania sztandaru naszego Ośrodka.

Termin składania prac u organizatora: upływa 20 grudnia 2011 roku.

Organizator: Pani Renata Sobczyszyn


« powrót

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2022

wykonanie: YELLOWTEAM.PL