Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Aktualności - Szkoła

zdjecie

Program edukacyjny "Trzymaj Formę"

Data: 18 kwietnia 2007
Rodzaj: edukacja
Autor: B. Orzechowska
Celem programu Trzymaj Formę jest "edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki" (,,Podstawy teoretyczne programu - trzymaj formę - Poradnik dla nauczycieli, Warszawa, 2006r.)

Istniejące przy naszym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2: Szkoła Podstawowa nr 46- klasy V - VI i Gimnazjum nr 67 klasy I - III , przystąpiły do realizacji tego programu, który jest przewidziany na kolejne 3 lata.
Dostosowany on został do możliwości intelektualnych i psychofizycznych młodzieży naszej placówki. Realizacja programu nauczania w szkole specjalnej wymaga obok właściwych metod i form pracy także metod pedagogiki specjalnej.

O przystapieniu do wdrożenia programu "Trzymaj Formę" przesądziły bogate jego treści i cele edukacyjne, tak ważne dla naszej młodzieży m.in.

  • kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju ułatwianie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie
  • uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia
  • uświadamianie współzależności między aktywnością fizyczną, a zdrowiem
Do realizacji programu właczają się :
  • nauczyciele przyrody i biologii
  • wychowawcy klas
  • Spółdzielnia Uczniowska "Grosik"
  • nauczyciele wychowania fizycznego
  • nauczyciel informatyki - prace naszych uczniów wykonane przy pomocy komputera
koordynator programu
mgr Barbara Orzechowska
« powrót

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2022

wykonanie: YELLOWTEAM.PL