Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Teatrzyk "Sigma"

Galeria
   Więcej zdjęć zamieszczono w galerii

Nasi wychowankowie uczestniczą w przygodzie z teatrem.  Uczestnictwo w zajęciach teatralnych pomaga zaspokoić te potrzeby dziecka, które nie mają szans uzewnętrznić się podczas zajęć szkolnych. Umożliwiają bowiem ekspresję, poszerzają zasób słownictwa, pozwalają na pełną wypowiedź słowem, ruchem, mimiką i gestem. Uczą współdziałania, odpowiedzialności, wrażliwości, dyscypliny, wzajemnej tolerancji, pomocy a przede wszystkim wiary we własne możliwości. 

Teatrzyk "Sigma" działa w naszym Internacie od roku 1998. Początkowo w ramach zajęć świetlicowych grupa złożona z wychowanków dwóch grup wiekowych pod kierownictwem p. mgr E. Siuty i mgr B. Żukowskiej zaprezentowała: Jasełka (1998), Bajkę Noworoczną (1999), inscenizację "Wakacyjna podróż za jeden uśmiech" (2000).
Od roku 2001 utworzona została grupa teatralna skupiająca wychowanków z różnych grup dzieci lubiących zabawę w teatr. Opiekę nad działalnością teatrzyku powierzono p. mgr M. Babik, mgr S. Wocie i mgr B. Żukowskiej. 
Na stałe do naszego programu weszły zmodyfikowane teksty bajek, legend oraz teksty własne. Prowadzący zajęcia piszą scenariusze, opracowują scenografię i charakterystykę postaci, tworzą muzykę. Prowadzą zajęcia indywidualne oraz grupowe. W roku 2010 grupa teatralna przyjęła nazwę "Sigma". 

Przygotowanie każdego występu to szereg tygodni ćwiczeń według ustalonego schematu:
- zapoznanie zespołu z tekstem,
- podział na role,
- pamięciowe opanowanie tekstu,
- ćwiczenia dialogowe,
- próby sceniczne,
- próby sceniczne ze scenografią,
- próby sceniczne ze scenografią i muzyką,
- próby sceniczne ze scenografią, muzyką i w strojach. 

Podczas tworzenia przedstawień mali aktorzy przeżywają zadowolenie, radość, mają poczucie sukcesu. Dzięki ich potencjałowi udało się nam stworzyć na przestrzeni lat wiele ciekawych postaci oraz dostarczyć małym aktorom jak i widzom wielu niezapomnianych wrażeń.
Od roku 2001 na stałe do naszego programu weszły Jasełka oraz jedna
bajka, legenda lub inscenizacja (dobór programu dopasowany do możliwości dzieci). I tak w roku:
2001 inscenizacja na motywach bajki "Czerwony Kapturek",
2002 inscenizacja na motywach bajki "Jaś i Małgosia",
2003 inscenizacja " Na wiosennej łące" ,
2004 bajka "Królowa zima",
2005 bajka "Czerwony Kapturek",
2006 inscenizacja legendy "O Wawelskim Smoku",
2007 bajka "Kopciuszek",
2008 legenda "O Wandzie",
2009 legenda "O Wandzie" (współpraca z grupą teatralną IVLO),
2010 bajka "Jaś i Małgosia",
2011/2012 "Bajka o królewnie Śnieżce”


Nasze przedstawienia prezentujemy uczniom naszego Ośrodka i zaprzyjaźnionym placówkom. Bierzemy udział w różnego typu konkursach i przeglądach artystycznych organizowanych przez Domy Kultury oraz krakowskie teatry i szkoły.


(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL