Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Olimpiady Specjalne Sekcja "Zamoyskiego"

Galeria
 "Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku".

Słowa przysięgi Olimpiad Specjalnych po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez Eunice Kennedy Shriver w Chicago na I Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1968 roku. Od tego czasu na wszystkich kolejnych zawodach sportowcy wymawiają słowa przysięgi.


Nasze sukcesyOLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - MAŁOPOLSKIE

SEKCJA „ZAMOYSKIEGO”

Olimpiady Specjalne Polska - Małopolskie, na terenie naszego Ośrodka reprezentowane są przez działającą od 1993 roku Sekcję Olimpiad Specjalnych "Zamoyskiego". Stowarzyszenie na rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym działa prężnie na terenie naszej placówki już ponad trzynaście lat.

W Sekcji Olimpiad Specjalnych " Zamoyskiego" prowadzone są zajęcia sportowo - rehabilitacyjne z następujących dyscyplin sportowych:

  • tenis stołowy
  • piłka koszykowa
  • piłka nożna
  • lekkoatletyka
  • biegi przełajowe
  • badminton
  • pływanie

W naszej Sekcji trenuje ponad 70 zawodników Olimpiad Specjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Trenerzy i instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a ich zawodnicy od wielu już lat biorą udział w licznych zawodach sportowych, turniejach, mittingach dla osób z upośledzeniem umysłowym na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, osiągając znaczące wyniki sportowe.

Sekcja "Zamoyskiego" jest również współorganizatorem corocznych imprez i zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Praca Sekcji oparta jest na ogólnej filozofii i założeniach Olimpiad Specjalnych.

Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym, w celu zapewnienia im możliwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się odwagą, odczuwania radości i dzielenia się talentami, umiejętnościami i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.

Ruch Olimpiad Specjalnych zrodził się w Stanach Zjednoczonych w 1968 r., w wyniku przekonania, iż osoby z upośledzeniem umysłowym potrafią przy odpowiedniej zachęcie i pomocy trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowanych - tam, gdzie jest to niezbędne - do ich możliwości psychofizycznych.


Idea Special Olympics dotarła do Polski w połowie lat 80' i przyjęta została z wielkim entuzjazmem, szczególnie przez środowiska, na codzień pracujące z osobami z upośledzeniem umysłowym. Ruch Olimpiad Specjalnych bardzo szybko zyskał poparcie rodzimych władz oświatowych i sportowych, jak również sympatię wielu wpływowych osobistości ze świata polityki, biznesu i sfer artystycznych.

Obecnie Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad milion sportowców z upośledzeniem umysłowym w ponad 200 akredytowanych programach narodowych na całym świecie. Olimpiady Specjalne dają możliwość udziału w treningach i zawodach sportowych każdej osobie z upośledzeniem umysłowym powyżej 8 roku życia - niezależnie od stopnia upośledzenia, poziomu umiejętności sportowych, sytuacji materialnej, rasy, religii itp. Przynależność do Olimpiad jest całkowicie bezpłatna.


Dzięki Olimpiadom Specjalnym zawodnicy z upośledzeniem umysłowym mogą przez cały rok trenować wybrane dyscypliny sportowe, przygotowując się do zawodów rozgrywanych na wielu szczeblach - od lokalnych do ogólnopolskich, jak również brać udział w imprezach sportowych ruchu Special Olympics za granicą.

W tradycyjnych zawodach prawo do rywalizacji o pierwsze miejsce mają tylko zawodnicy, którzy przeszli wszystkie szczeble wstępnych eliminacji. Są to najlepsi z najlepszych. W zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych nie wyłania się zawodników najbardziej zdolnych, lecz daje się szansę zwycięstwa każdemu zawodnikowi z upośledzeniem umysłowym, niezależnie od jego poziomu sprawności i możliwości, które mogą być u tych osób w różny sposób ograniczone. Sposób, w jaki się to osiąga jest prosty i polega na podzieleniu mających ze sobą rywalizować zawodników na grupy sprawnościowe o możliwie wyrównanym poziomie. Mechanizm tworzenia grup nazywa się procesem preeliminacji. Stwarza się w ten sposób każdemu zawodnikowi warunki do rywalizacji sportowej z równymi sobie przeciwnikami, a równocześnie do przeżycia radości i dumy, jaką daje doświadczenie zwycięstwa. W Olimpiadach Specjalnych podkreślany jest jednocześnie fakt, że zwycięzcą jest każdy, kto podejmie trud walki i okazuje w niej swoją wytrwałość. Dla Specjalnych Sportowców jest to niezwykły wysiłek i dlatego wszyscy startujący są nagradzani.

W Olimpiadach Specjalnych nie prowadzi się zespołowej klasyfikacji, nie sumuje się liczby medali, nie rejestruje i nie nagradza rekordów, a dzięki temu eliminuje się wszelkie negatywne zjawiska obserwowane w tzw. normalnym sporcie. Ruch ten akcentuje moralne i duchowe cechy osób z upośledzeniem umysłowym, pobudzając ich poczucie godności i szacunku dla siebie.

Spotkanie noworoczne zorganizowane przez „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych”  - zobacz więcej


(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2023

wykonanie: YELLOWTEAM.PL