Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Dowożenie uczniów


Dowożenie uczniów - współpraca z firmą „PARTNER”


  1. Kierowcy odprowadzają przywiezionych uczniów do internatu.

  2. Przekazują uczniów pod opiekę wychowawcy grupy świetlicowej (na portierni).

  3. Po lekcjach Kierowcy odbierają uczniów ze świetlicy (internatu)

  4. Raz w miesiącu kierowcy potwierdzają ilość przyjazdów uczniów u pedagoga (albo w sekretariacie szkoły).

  5. Rodzice są odpowiedzialni za przyznanie świadczenia dla ucznia. Występują z wnioskiem do urzędu oraz kontaktują się z
    przewoźnikiem ustalając godziny przyjazdów dziecka do szkoły i jego powrotów do domu.

  6. Każdy uczeń korzystający z dowozów z uwagi na swoje bezpieczeństwo jest zapisany do świetlicy.

„Partner tel: 196-88”

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL