Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
klasy 1-3

Galeria

W Szkole Podstawowej Nr 46 na pierwszym etapie edukacyjnym funkcjonują oddziały klasowe,  w których uczą  się dzieci  z upośledzeniem umysłowym w stopniu  lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Prowadzone są następujące zajęcia:
  • Zajęcia zintegrowane w oparciu o Metodę Ośrodków Pracy
  • Religia
  • Zajęcia usprawniające
Dysponujemy pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w nauczaniu w oparciu o Metodę Marii Montessori.

Uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych pracowni oraz biblioteki szkolnej.

Na wszystkich etapach uczniowie objęci są zajęciami usprawniajacymi z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
W ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych prowadzona jest terapia metodą Tomatisa.


Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a po lekcjach przebywać w Internacie, lub Półinternacie.
Uczniowie chętnie biorą udział w wycieczkach.


Na terenie szkoły prowadzi działalność Sklepik „Grosik”, czynny w czasie przerw śródlekcyjnych.

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL