Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Zajęcia plastyczno-techniczne

Galeria


  
  
  Więcej zdjęć zamieszczono w galerii

Do naszych stałych zajęć świetlicowych należą zajęcia plastyczne, organizowane we wszystkich grupach internatowych.

Aktywność plastyczna sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci. Spełnia rolę wychowawczą, terapeutyczną i rewalidacyjną. Jest atrakcyjnym sposobem przyswajania wiedzy o otaczającym świecie, poszerza zasób doświadczeń dziecka, rozwija wrażliwość na piękno, zaspokaja potrzebę działania. Działalność plastyczna daje dziecku możliwość wyrażania własnych emocji, przeżyć, pragnień, uspokaja i odpręża. Dostarcza problemów i przeżyć, przyczynia się do rozwoju sprawności manualnej, rozwoju wyobraźni, wyzwala inwencję twórczą.

Staramy się inspirować tę działalność i zachęcać wychowanków do aktywności twórczej, stosując ciekawe i atrakcyjne techniki plastyczne. Formy pracy dostosowujemy do indywidualnych możliwości dzieci. Dbamy, aby aktywność plastyczna wzbudzała w nich wiarę we własne siły, aby każde dziecko mogło odnieść sukces i cieszyć się radością tworzenia.

Nasi wychowankowie biorą także udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkoły, Ośrodki, Domy Kultury oraz inne placówki. Uczestnictwo w nich sprawia im dużo radości, daje okazję prezentacji swoich możliwości oraz osiągnięcia sukcesu - niejednokrotnie ich prace zdobywają wyróżnienia i nagrody.


Sukcesy naszych podopiecznych:Archiwum


Laureaci konkursu plastycznego „Poetyckie pejzaże"
Nagrodzeni w konkursie na Najpiękniejszą dekorację Wielkanocną
Nagrodzeni w konk. plast. "Wiosenne odkrycia"
Wyróżnieni w konkursie plastycznym "Boże Narodzenie"
Nagrodzeni w konk. plast. "Co kryje łąka"
Nagrodzeni w konkursie  „Na najpiękniejszą pisankę”
Laureatka konkursu plast. "Ryby"
Wyróżnieni w konkursie plastycznym „Mimozami jesień się zaczyna”
Nagrody i wyróżnienia w konk. plast.  "Wspomnienie lata"
Nagrodzeni w konk. plast. "Paski, cętki, łatki"
Wyróżnieni w Konk. plast. "Historia legendą malowana"
Laureatka konk. plast. "Kartka świąteczna"
Nagrodzeni w konk. plast. "Przedwiośnie"
Świąteczni laureaci


(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2023

wykonanie: YELLOWTEAM.PL