Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Usprawnianie mowy

Galeria

->->-> GALERIA

W naszej szkole działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny, w którym dzieci mogą korzystać z pomocy neurologopedy – mgr Agnieszki Wątorek i mgr Gabrieli Pytlik

ZAKRES ŚWIADCZONEJ W GABINECIE OPIEKI:
 • diagnoza logopedyczna
 • kształtowanie mowy w przypadku jej braku lub wolnego tempa rozwoju
 • korekcja wad wymowy
 • usuwanie zaburzeń mowy i komunikacji
 • kompleksowa terapia służąca podnoszeniu ogólnej sprawności językowej dzieci
 • konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów

ZALETY WYPRACOWANEGO PRZEZ NAS SYSTEMU TERAPII MOWY
 • Praca nad rozwojem mowy każdego dziecka poprzedzona jest wnikliwą diagnozą poziomu: słownictwa biernego i czynnego, umiejętności gramatycznych, fluencji słownej, słuchu fonemowego oraz wymowy.
 • Wyniki badań początkowych są porównywane z końcowymi, co umożliwia ocenę efektów pracy w diadzie: dziecko – terapeuta.
 • Usprawnianie mowy naszych uczniów przebiega zgodnie z ustalonymi wcześniej celami i w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne.
 • Rodzice są zapoznawani z wynikami badań diagnostycznych i programami terapii dzieci. Są też na bieżąco informowani o postępach swoich pociech.
WSPÓŁPRACA PRZEDMIOTOWA
 • Wymiana doświadczeń z logopedami zrzeszonymi w Polskim Związku logopedów i Polskim Towarzystwie Logopedycznym
 • Stała współpraca z Pracownią Badań nad Językiem Dziecka przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W naszym gabinecie dbamy o komfort psychiczny dziecka i o to, aby mogło ono jak najczęściej odnosić sukcesy na swoją miarę. Dlatego też:
 • stwarzamy miłą i serdeczną atmosferę
 • proponujemy atrakcyjne formy i metody terapii
 • zapewniamy różnorodność w doborze ćwiczeń i pomocy logopedycznych
 • gwarantujemy systematyczność i ciągłość terapii.

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL