Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Usprawnianie technik szkolnych

Galeria
->->-> GALERIA

Usprawnianie technik szkolnych to zajęcia, które mają na celu usprawniać i korygować zaburzone funkcje, a w wypadku niemożności - kompensować je za pomocą bardziej sprawnych funkcji (np. w wypadku zaburzonej percepcji słuchowej, wykorzystujemy u dziecka percepcję wzrokową i wrażenia dotykowe).

Punktem wyjścia do zajęć jest prawidłowa diagnoza dziecka, świadomość tego, jakie uczeń ma problemy i w zależności od tego konstruujemy program.

Najczęściej dzieci kierowane są na zajęcia przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia dydaktyczne. Następnie zespół nauczycieli prowadzących zajęcia usprawniające i psycholog decydują, którą formą zajęć objąć ucznia.
Na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne uczęszczają dzieci dwa razy w tygodniu, pracują w grupach dwuosobowych. W wyjątkowych sytuacjach - uczeń ma zajęcia indywidualnie. Każda grupa realizuje inny program.
Wszystkie zajęcia są wspomagane techniką komputerową. Gabinet wyposażony jest w dwa stanowiska komputerowe, drukarkę, skaner, kserokopiarkę i dobrze dobrane programy edukacyjne, pisane z myślą o dzieciach z problemami edukacyjnymi.

Zastosowanie komputera w pracy rewalidacyjnej daje dobre rezultaty. Komputer nie tylko usprawnia zaburzone funkcje, ale zwiększa motywację dzieci do pracy. Nasi uczniowie doskonale radzą sobie z myszką i klawiaturą.

Komputer oczywiście nie zastąpi nauczyciela. Stąd w gabinecie jest również kącik tradycyjnych gier dydaktycznych, bogacących słownik dziecka, rozwijających procesy poznawcze, uczących współpracy w grupie. Nie brakuje również stolików do ćwiczenia pisania i czytania, a także lustra, gdy trzeba popracować nad artykulacją zaburzonej głoski.


Od stycznia 2006 roku szkoła jest wyposażona dzięki wsparciu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, firmy Young Digital Poland, oraz Ogólnopolskiej Fundacji Komputerowej, w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprzęt do terapii Tomatisa.Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Sulka-Dąbrowska

Adres e-mail reedukatora: filifion10@poczta.onet.pl

Polecane strony edukacyjne dla dzieci (za APS w Warszawie):
>Reedukacja
>Strona dzieci sprawnych inaczej
>Holka>Strona programu 2+2
>Bajki
>Bajecznik
>Dzieci
>Junior
>Dzieci - Best

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL