Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Szkolne Koło Sportowe

Galeria

->->-> GALERIA

Zajęcia SKS są otwarte dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły zarówno chłopców jak i dziewcząt.
Zajęcia realizowane są zarówno pod kątem ogólnego usprawniania i wdrażania dzieci w poszczególne dyscypliny sportowe, jak przygotowania ich do zbliżających się zawodów.

Zajęcia te mają na celu:
  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez naukę i zabawę.
  • Doskonalenie techniki oraz taktyki gry w unihokeja, piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną i piłkę koszykową.
  • Rozwijanie zdolności taki jak siła, szybkość, koordynacja, wytrzymałość, a także umiejętność precyzyjnego i celnego rzutu, prawidłowego odbicia podczas ataku i bloku w piłce siatkowej, prawidłowego i celnego strzału na bramkę w unihokeju, piłce ręcznej i piłce nożnej.
  • Uczniowie poznają zasady fair play jakie obowiązują w sporcie oraz przepisy gry w wyżej wymienionych dyscyplinach.
 Uczniowie podczas zajęć SKS mają okazje poznać (najmłodsi), oraz doskonalić (starsi) zasady gry w koszykówkę, siatkówkę, elementy gimnastyki. Mają także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności sportowych i podnoszenia ogólnej sprawności motorycznej.

W semestrze zimowym wzbogaciliśmy program zajęć o elementy gimnastyki i zajęcia siłowe. W semestrze letnim zamierzamy urozmaicić zajęcia SKS-u o elementy gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu oraz o atletykę terenową.

W trakcie zajęć SKS-u organizowane są różnorodne testy sprawnościowe sprawdzające poziom umiejętności uczestników sprawiające przy tym wiele radości.

Treningi SKS-u prowadzi mgr Sylwia Kruczek i mgr Dariusz Górak, odbywają się one w poniedziałek o godz. 15.20-16.10.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zajęcia!

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL