Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Pracownia muzyczna

Galeria
Zespół Muzyczny "Promyk"
Od 2010 roku pod kierunkiem Pana Tadeusza Wolaka wznowił swą działalność Zespół Muzyczny "Promyk".Archiwum
Działalność muzyczna uczniów naszej szkoły


Działalność muzyczna naszych uczniów w latach 2002 – 2006 zaowocowała wieloma udanymi występami. Priorytetem dla nauczycieli sztuki stało się wspieranie rozwoju uzdolnień artystycznych u dzieci i młodzieży, promowanie placówki w środowisku lokalnym oraz upowszechnianie twórczości dziecięcej.


Nasi uczniowie:
 • śpiewają
 • tańczą
 • grają na dzwonkach
 • wcielają się w role postaci z bajek
 • łączą różne dziedziny sztuki podczas prezentacji scenicznych


We wrześniu 2002 r. powstał na terenie Ośrodka zespół teatralno – muzyczny „Przekora”, a w kwietniu 2003 r. – zespół taneczno – wokalny „Szansa”.

Pani Agnieszka Wątorek zajmowała się przygotowywaniem uczniów do występów przed szkolną publicznością, a także w ramach odbywających się w Krakowie:
 • konkursów
 • festynów
 • przeglądów dziecięcych

W latach 2003 – 2006 nasi wychowankowie eksponowali swoje osiągnięcia artystyczne podczas wielu imprez. Warto tu wymienić:

 • coroczne akademie z okazji Dnia Nauczyciela, połączone z widowiskami słowno – muzycznymi, pt.: „Galeria snów o nauczycielach” (2003 r.), „Oranżeria wśród szkolnych ławek”„Bezwodny rejs w nieznane” (2004 r.), (2005 r.)

 • występy na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia z przedstawieniami, pt.: „Wędrówka do Betlejemskiej Stajenki”„Jasełka z rogami” (2003 r.), (2004 r.), „Astroidalny plan” (2005 r.)

 • wewnątrzszkolne inscenizacje wielkanocne, pt.: „Święta Pisankowe z Czerwonym Kapturkiem ” (2004 r.), „Wielkanocny stół” (2005 r.), „Tradycje Wielkiej Nocy” (2006 r.)

 • udział w Przeglądzie Jasełek, organizowanym cyklicznie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 i odegranie spektakli, pt.: „Jasełka z rogami” (25 stycznia 2005 r.), „Astroidalny plan” (23 stycznia 2006 r. – Rotunda)

 • konkurowanie z uczniami szkół masowych podczas Festiwalu Jasełkowego w Domu Harcerza (styczeń 2005 r.)

 • dwukrotne uczestnictwo w Przeglądzie Jasełek, inicjowanym co roku na terenie Centrum Młodzieży im. H. Jordana („Jasełka z rogami” – 15 grudnia 2004, „Astroidalny plan” – grudzień 2005 r.)

 • zapewnienie oprawy artystycznej festynom, organizowanym dzięki wysiłkom Dyrekcji i pracowników naszego Ośrodka, pod hasłem: Nasz kolorowy świat – „Jaś i Małgosia”, „Pląsy po Zaczarowanej Łące” (11 czerwca 2005 r. – Rynek Podgórski), „Morze radości – Syreni śpiew” (5 czerwca 2006 r. – SOSW nr 2)

 • pokaz umiejętności aktorskich na Przeglądzie Małych Form Scenicznych, pt. Baśniowa kraina –„Czerwony Kapturek” (20 maja 2004 r. – Dom Kultury – Podgórze)

 • występy na Przeglądzie Zespołów Artystycznych – Gaudium („Perypetie z magią” – 30 września 2003 r., „Czerwony Kapturek” – 27 września 2004 r. – NCK)

 • uatrakcyjnienie Wystawy Prac Plastycznych Uczniów Niepełnosprawnych – „Latawce Marzeń” przedstawieniem, pt. „Czerwony Kapturek” oraz piosenkami z repertuaru zespołu „Szansa” (11 marca 2004 r. – Wojewódzka Biblioteka Publiczna przy ul. Rajskiej)

 • przystąpienie do eliminacji konkursowych w ramach IV Przeglądu Teatralno – Muzycznego „O Buławę Lajkonika” („Bezwodny rejs w nieznane” – 3 kwietnia 2006 r. – Centrum Młodzieży przy ul. Krowoderskiej)Włączaliśmy się w inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez: Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Policyjny Wydział Prewencji, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium”, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i zespoły szkół, fundacje dobroczynności, Dom Kultury „Podgórze”, Centrum Młodzieży im. H. Jordana, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną przy ul. Rajskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

W drugim półroczu roku szkolnego 2005/2006 r. młodzi aktorzy i tancerze otrzymali zasłużoną nagrodę za całokształt pracy w postaci tygodniowej wycieczki w góry. Stało się to możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji Dobroczynności „Atlas”.


W związku z zapotrzebowaniem na nowe inscenizacje Pani Agnieszka Wątorek układała każdego roku po kilka scenariuszy do przedstawień uczniowskich. Zbiór tekstów ukazał się drukiem w grudniu 2005 r. nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” („Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same”).
(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL