Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Pracownia gospodarstwa domowego

Galeria


Gospodarstwo domowe w Szkole Przysposabiającej do Pracy

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Umiejętność sporządzania potraw jest o tyle ważniejsza od innych, że jest nam stale potrzebna- wiąże się ściśle ze zdrowiem, z prawidłowym rozwojem, kondycją, siłą, zdolnościami i dobrym ogólnym samopoczuciem człowieka.

Techniką Gospodarstwo Domowe objęci są uczniowie klas gimnazjalnych, którzy przygotowują się do wyboru szkoły zawodowej oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Pracownia gospodarstwa domowego jest wyposażona w niezbędny sprzęt i naczynia kuchenne.
Uczniowie pracują w grupach 4-5 osobowych.

Na zajęciach:

  • przygotowują potrawy zgodnie z programem nauczania, pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela z kierunkowym przygotowaniem zawodowym.

Uczą się:


  • prawidłowego planowania posiłków, z wykorzystaniem zasad zdrowego żywienia
  • właściwej organizacji pracy z uwzględnieniem zasad BHP
  • kulturalnego zachowania przy stole, dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd
  • czynności porządkowych
  • gospodarnego wykorzystania surowców

Zdobyte tutaj umiejętności przyczynią się do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności naszych uczniów, tak niezbędnych do możliwie samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.

Zajęcia prowadzą:
mgr Danuta Adrych - Prośniak,
mgr Barbara Orzechowska, mgr Rozalia Bandura

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL