Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Wycieczki

Galeria
ZNACZENIE WYCIECZEK SZKOLNYCH W NAUCZANIU PRZYRODY
I BIOLOGII


Wycieczki szkolne w nauczaniu przyrody i biologii w szkole specjalnej stanowią nieodłączną część procesu dydaktycznego.
Mają duże znaczenie poznawcze, kształcące i wychowawcze.
Ograniczenie funkcji intelektualnych u dzieci upośledzonych umysłowo sprawia, że wiadomości przyswajają sobie przede wszystkim na podstawie kontaktów z bezpośrednią rzeczywistością, w wyniku obserwacji i działań praktycznych.
Wycieczki wpływają korzystnie na rozwój dzieci, usprawnianie funkcji poznawczych, samoobsługę, przyzwyczajają do pokonywania trudności, oddziałują na kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

Najczęściej praktykowane są wycieczki z wychowawcą klasy, który jest najbliższym doradcą i opiekunem ucznia w szkole. On właśnie ma z grupą młodzieży powierzonej jego opiece najwięcej kontaktów, on stara się wytworzyć w powierzonej mu klasie zwarty zespół uczniowski, świadomie współdziałający z nauczycielem i rodzicami w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce i wychowaniu.

W ramach nauczanych przedmiotów w klasach V - II zorganizowano następujące wycieczki:

- Pieniński Park Narodowy ze spływem Dunajcem

- Przejście Graniczne ze Słowacją

- Dobczyce -zapora wodna na Rabie

- Dobczyce - skansen budownictwa ludowego, zrekonstruowane pomieszczenia zamkowe z Muzeum Regionalnym, oraz ruiny zamku
z XIV w.

- Wieliczka -zabytkowa kopalnia soli z Grotami Kryształowymi salami, kaplicami i licznymi rzeźbami

- Bełchatów-Kleszczów kopalnie węgla brunatnego-" największa w
Polsce dziura w ziemi". W trakcie eksploatacji pokładu węgla osiągnięto już głębokość 200 m., a z czasem może ona dojść do 280 m.

- Częstochowa-zespół klasztoru Paulinów na Jasnej Górze

- Licheń- nowe sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, pięcionawowa bazylika zwieńczona kopułą, jest największym kościołem w Polsce
(dł. 120 m., szer. 77 m. wys.99 m).Na wieży zawisł największy w
Polsce dzwon. Świątynia może pomieścić 30 tys. wiernych, a plac przed nią 250 tys.

- Barycz koło Krakowa - jedno z najnowocześniejszych w Europie wysypisko śmieci. Doskonale zorganizowany proces utylizacji odpadów i ich segregacji. Nowoczesne przedsiębiorstwo dbające o czystość naszego miasta.

- Miechów - Fabryka bombek Dekora, obserwacja produkcji, własnoręczne malowanie bombki

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2023

wykonanie: YELLOWTEAM.PL