Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
O bibliotece


Od 2010 roku bibliotekę prowadzi  mgr Marta Synowska - Staszczyk.

Biblioteka szkolna powstała w 1948 roku, o czym świadczą pierwsze wpisy w księdze inwentarzowej pochodzące właśnie z tego roku.

Pierwszą książką, która została zakupiona na potrzeby biblioteki było dzieło Ostrowskiej Ireny „O wiaterku, wicherku”.

Nauczyciele bibliotekarze, do tej pory pracujący w bibliotece Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzili szereg działań promujących czytelnictwo wśród osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także pracowali nad rozwojem biblioteki jako ośrodka czytelniczo - medialnego.

W ciągu wielu lat od kiedy działa biblioteka organizowanych było wiele konkursów, tworzono gazetki szkolne oraz wystawy promujące księgozbiór biblioteczny.

Osoby zajmujące stanowisko bibliotekarza uczestniczyły i nadal uczestniczą w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych.
Współpracują z nauczycielami i rodzicami uczniów, bibliotekami z innych szkół, a także Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.        


Od roku 2010 zbiory są katalogowane w systemie zautomatyzowanym za pomocą darmowego programu Bibliotekarz.Net.
Pozwala to na uporządkowanie i ocenienie przydatności dotychczas zgromadzonych zbiorów, a także pomaga w szybkim odnalezieniu potrzebnej literatury w zbiorach biblioteki.

W grudniu w 2010 roku na potrzeby biblioteki zostały zakupione nowe książki o łącznej wartości 1500 zł. Księgozbiór dobierany jest z myślą o czytelnikach, w związku z czym szczególną uwagę zwraca się na wielkość liter i jakość ilustracji, które w szczególny sposób wpływają na odbiór dzieła literackiego przez dzieci uczące się w SOSW.

Nowe pozycje w księgozbiorze przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania czytelnictwem. Duża ilość uczniów odwiedzająca bibliotekę sprawiła, że powstała konieczność wprowadzenia zmian w lokalu bibliotecznym.
Wydzielono część przeznaczoną na potrzeby czytelni, składającą się ze stolika i krzesełek na których dzieci bardzo chętnie zasiadają i przeglądają zgromadzone nowości, a także literaturę, która ich interesuje.
Powstał również „Kącik nowości”, w którym pojawiają się nowo nabyte przez bibliotekę dzieła literackie.

Biblioteka Szkolna Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego posiada wolny dostęp do półek z książkami, dzięki czemu uczniowie sami mogą wybierać te dzieła, które w szczególny sposób przyciągają ich uwagę oraz ich interesują.

Zbiory biblioteki podzielone są na działy według sytemu UKD.
Blisko 5 tysięczny księgozbiór biblioteki szkolnej to:
 • pełny zestaw lektur,
oraz bogaty wybór literatury pięknej:
 • obyczajowej,
 • przygodowej,
 • historycznej,
 • przyrodniczej,
 • fantastycznej,
 • poezji,
 • baśni,
 • legend,
a także:
 • literatura pedagogiczna,
 • popularno-naukowa z różnych dziedzin.
 Na potrzeby czytelnika został utworzony również dział czasopism, w którym znajduje się szereg różnego rodzaju gazet dostosowanych do szerokich zainteresowań uczniów. Można tam znaleźć publicystkę dotyczącą:
 • motoryzacji,
 • przyrody,
 • sportu,
 • młodzieżowego życia w szkole,
 • oraz wiele ciekawych oraz zabawnych komiksów.
Bierzemy udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL