Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Dlaczego warto czytać książkiDlaczego warto czytać książki:

 • Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych. 
 • Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 • Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 • Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej. 
 • Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację. 
 • Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości. 
 • Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń. 
 • Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe. 
 • Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności. 
 • Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc. 
 • Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości. 
 • Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom. 
 • Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu. 
 • Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia. 
 • Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 • Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura. 
 • Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom... Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą. 
 •  
O książce

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. J.V. des Barreaux


Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. M. Dąbrowska


Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje. T. Bernard


Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie. M.Gogol


Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę.

Prawdziwi miłośnicy książek czytają je przez całe życie, ale czytają coraz inaczej. L.Marszałek


Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór. T.Carlye


Nie ma książki tak złej, żeby nie przyniosła jakiego pożytku. Pliniusz Młodszy


Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego. M.Pruszkowska


Cóż może być bardziej cennego od codziennych spotkań z mądrymi książkami. L.Tołstoj


Wszystkie książki mówią. J.Parandowski


Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał. K.Makuszyński


Książka jest klapą do wentylacji umysłu. S.Wróblewski


Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania. I.Krasicki


Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku, towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie - to jej triumf. E.Orzeszkowa


Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju. J.Parandowski


Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać. A.Żółkowski


Są książki piękne jak kwiaty - i są książki pełne dojrzałości jak owoce. M.Jastrun


Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie. E. Grabosz


Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. A. Puszkin


Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera. Monteskiusz


Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać. H. Łochocka


Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi. J. Kasprowicz

Kto czyta książki, żyje podwójnie. Umberto Eco


Kto czyta ma piękne sny.


Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman


Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek. A. F. Modrzewski


Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś. J. Iwaszkiewicz

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL